Одним із пріоритетних напрямків роботи компанії «Eastern Consulting Group» є незалежна оцінка майна, майнових прав та бізнесу, що виконується на основі Сертифікату суб’єкта оціночної діяльності №329/15, виданого ФДМУ 21 квітня 2015 року.

Незалежна оцінка дозволяє встановити різні види вартості об'єкту, що дасть Вам об'єктивну інформацію про реальну ціну об'єкта що, безсумнівно, буде корисно при прийнятті управлінських рішень.

 

 

ОЦІНКА НЕРУХОМОСТІ

Оцінка нерухомості є однією з найбільш затребуваних послуг на ринку України. Така оцінка потрібна при здійсненні будь-яких дій, так чи інакше пов'язаних з об'єктом нерухомості. Найбільш поширеними ситуаціями, в яких потрібна оцінка нерухомого майна, є:

 • кредитування під заставу нерухомості;
 • операції з купівлі та продажу житлової та комерційної нерухомості;
 • переоцінка активів для цілей бухгалтерського обліку;
 • оцінка внеску до статутного капіталу;
 • майнові та судові спори щодо нерухомості;
 • прийняття ефективних управлінських та інвестиційних рішень;
 • визначення орендної ставки нерухомості;
 • визначення податку на майно, що переходить в порядку спадкування чи дарування;
 • визначення страхових сум по нерухомості.

Добровільна оцінка приміщень нерухомого майна дає можливість зменшити витрати і збільшити сукупний прибуток від операції з майном; справедливо відшкодувати збитки; відстоювати свої інтереси в суді, податкових і митних органах.

 

ОЦІНКА МАШИН ТА ОБЛАДНАННЯ

Оцінка ринкової вартості машин і устаткування включає в себе досить широкий спектр об'єктів. Це можуть бути всілякі верстати, прилади, технологічні лінії, будівельна і дорожня техніка, оргтехніка, різні побутові прилади і т.д.

Оцінка машин та обладнання проводиться в разі кредитування для оформлення застави, під час переоцінки основних засобів підприємства, при постановці чи знятті з балансу компанії, для внесення обладнання в статутний капітал, при здійсненні операцій купівлі-продажу, для страхування і т.п.

Для того, щоб оцінка обладнання здійснилася, фахівці компанії повинні отримати доступ до об'єкта оцінки, сфотографувати його, отримати від замовника необхідну документацію.

Ціни і терміни виконання робіт з оцінки устаткування сильно різняться залежно від виду об'єкту, тому визначаються індивідуально при укладенні договору на надання послуг.

 

ОЦІНКА ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Наша компанія пропонує послуги з оцінки наступних транспортних засобів: автомобілі легкові, автомобілі вантажні, автобуси, мотоцикли, мопеди, будівельна і дорожня техніка, сільськогосподарська техніка, підйомно-транспортні машини, залізничний транспорт.

Незалежний оцінювач залучається для оцінки вартості транспортних засобів у випадках:

 • переоцінки основних засобів для цілей бухгалтерського обліку;
 • визначення стартової ціни для аукціонів
 • для визначення заставної вартості майна при отриманні кредиту
 • для вирішення майнових спорів (розділ майна)
 • для визначення податку на майно, що переходить в порядку спадкування чи дарування
 • при формуванні статутного капіталу.
 

ОЦІНКА ЦІЛІСНИХ МАЙНОВИХ КОМПЛЕКСІВ ТА БІЗНЕСУ

Оцінка бізнесу (підприємства) є одним з основних інструментів на ринку послуг з супроводу угод з капіталом, який допомагає інвестору уникнути ризику. Ринок купівлі-продажу підприємств та інвестування, диктує необхідність своєчасного отримання повноцінних відомостей про об'єкт купівлі-продажу ще на стадії прийняття рішення про укладення угоди.

Оцінка бізнесу зазвичай застосовується з метою:

 • Визначення поточної ринкової вартості бізнесу у разі його часткової або повної покупки або продажу, при виході одного або декількох учасників з товариств тощо;
 • Визначення вартості цінних паперів підприємства, паїв, часток в його капіталі у випадках проведення різного роду операцій з ними;
 • Визначення кредитоспроможності підприємства і величини вартості застави при кредитуванні;
 • Визначення ринкової вартості майна при проведенні страхових операцій;
 • Внесення до статутного капіталу майнових внесків засновників;
 • Викуп акцій у акціонерів;
 • Визначення величини орендної плати при здачі бізнесу в оренду;
 • Емісії цінних паперів;
 • Реструктуризація підприємства (ліквідація, злиття, поглинання, виділення і т.д.);
 • Підвищення ефективності управління бізнесом;
 • Обґрунтування інвестиційного рішення.
 

ПЕРЕОЦІНКА ОСНОВНИХ ФОНДІВ ДЛЯ ВІДОБРАЖЕННЯ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ (В Т.Ч. ЗГІДНО МСФЗ)

У фінансовому обліку (згідно П(с)БО 7 та МСФЗ 16 «Основні засоби») підприємство може переоцінювати об’єкт основних засобів, якщо його залишкова вартість суттєво відрізняється від справедливої вартості на дату балансу. Межа суттєвості визначається підприємством самостійно. У разі переоцінки об’єкта основних засобів на ту саму дату здійснюється переоцінка всіх об’єктів групи основних засобів, до якої належить цей об’єкт.

Справедливою вартістю основних засобів визнається їх ринкова вартість, визначена експертною оцінкою професійних оцінювачів. Якщо для деяких унікальних машин, обладнання не можна встановити ринкову ціну, то справедливою вважається відновлена собівартість, тобто витрати на їх придбання в існуючих умовах з урахуванням зносу.

При переоцінці основних засобів слід враховувати вимоги Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” від 12 липня 2001 р. № 2658-ІІІ згідно якого практична діяльність з оцінки майна може здійснюватися виключно суб’єктами оціночної діяльності.

Частота переоцінок залежить від коливань справедливої вартості об’єктів, що переоцінюються. При значних непостійних коливаннях переоцінку слід проводити щорічно, а при незначних коливаннях – кожні три або п’ять років.

 

ОЦІНКА ДЛЯ ЦІЛЕЙ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДУ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ПРИ ВІДЧУЖЕННІ НЕРУХОМОГО ТА РУХОМОГО МАЙНА

Повідомляємо наших клієнтів та партнерів, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 358 від 21 серпня 2014 р. «Про проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства» ТОВ «Eastern Consulting Group», отримавши доступ до єдиної бази даних звітів про оцінку з метою внесення ним інформації, яка міститься у звіті про оцінку, до такої бази, має право займатись оціночною діяльністю для цілей оподаткування.

Ми проводимо оцінку всіх типів рухомого та нерухомого майна для фізичних осіб згідно з вимогами встановленими Податковим кодексом України, з внесенням результатів оцінки до єдиної бази звітів та присвоєнням реєстраційного номера.


АЛГОРИТМ СПІВПРАЦІ

Залежно від об'єкту оцінки процедура проведення оцінки може змінюватися, але зазвичай вона складається з таких етапів:

 

Попереднє ознайомлення з об'єктом оцінки та визначення мети оцінки

 

Укладення договору на проведення оцінки

 

Огляд об'єкту оцінки

 

Визначення вартості об'єкту оцінки

 

Передача звіту і висновку про вартість об'єкту оцінки

Скористайтеся послугою незалежної оцінки компанії «Eastern Consulting Group»,  телефонуйте за номером: +38 (067) 216-25-33, по факсу (044) 494-15-77 або надсилайте короткий запит по електронній пошті vc@ecg.co.ua  вказавши:

 • назву об’єкта оцінки;
 • місцезнаходження;
 • основні характеристики (площа - для нерухомості, технічні параметри - для обладнання);
 • мету оцінки;
 • контактну інформацію.

З Вами оперативно зв'яжеться фахівець з оцінки відповідного майна для погодження терміну виконання послуг оцінки, вартості та визначення подальших кроків співпраці.

У заздалегідь погоджений час, після укладення договору на проведення оцінки, наш фахівець виїжджає на огляд об'єкту. В ході огляду він проводить ідентифікацію і фотофіксацію та отримує від Вас копії документів, необхідних для проведення оцінки.

Оцінювачем визначається вартість об’єкта оцінки з використанням загальноприйнятих підходів до оцінки майна та майнових прав і складається Звіт про незалежну оцінку згідно до вимог законодавства.

Термін підготовки висновку про вартість майна - від 2-х днів